Dla programistów

Wtyczka Kocuj Sitemap zawiera zestaw filtrów, ktore pozwalają na zmianę niektórych jej zachowań. Pozwala to na przystosowanie wtyczki do wymagań programistycznych innej wtyczki lub motywu bez dokonywania zmian w kodzie wtyczki Kocuj Sitemap.

Wtyczka Kocuj Sitemap zawiera następujące filtry:

kocujsitemap_additional_multiple_languages_php_classes

Parametry:

 1. tablica (array) – lista dodatkowych klas PHP, które obsługują wielojęzyczne wtyczki i nie są wbudowane we wtyczkę Kocuj Sitemap

Zwracana wartość:

 1. tablica (array) – lista klas PHP, które obsługują wielojęzyczne wtyczki i nie są wbudowane we wtyczkę Kocuj Sitemap

Opis:

Ten filtr dodaje klasę PHP obsługującą wielojęzyczne strony internetowe. Aby dodać nową klasę PHP, powinieneś dodać nowy element do tablicy, która zawiera następujące pola:

 • filename – pełna ścieżka do pliku z nową klasą PHP,
 • class – nazwa klasy PHP.

Więcej informacji o tej funkcjonalności możesz znaleźć zaglądając do pliku classes/multiple-languages/template-for-developers/some-plugin.class.php, który może być dobrym punktem startowym do zaprogramowania innej klasy PHP. Pamiętaj, że ta klasa PHP powinna implementować interfejs \KocujSitemapPlugin\Interfaces\Language.

kocujsitemap_default_custom

Parametry:

 1. tablica (array) – lista uproszczonych nazw własnych typów wpisów

Zwracana wartość:

 1. tablica (array) – lista uproszczonych nazw własnych typów wpisów

Opis:

Ten filtr ustawia domyślną listę własnych typów wpisów, które są wyświetlanie w mapie strony jeżeli lista „opcje listy wpisów własnych typów” w panelu administracyjnym jest pusta.

kocujsitemap_default_exclude_author

Parametry:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów autorów do wykluczenia

Zwracana wartość:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów autorów do wykluczenia

Opis:

Ten filtr ustawia domyślną listę autorów do wykluczenia dla krótkiego kodu [KocujSitemap].

kocujsitemap_default_exclude_category

Parametry:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów kategorii wpisów do wykluczenia

Zwracana wartość:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów kategorii wpisów do wykluczenia

Opis:

Ten filtr ustawia domyślną listę kategorii wpisów do wykluczenia dla krótkiego kodu [KocujSitemap].

kocujsitemap_default_exclude_post

Parametry:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów wpisów, stron i wpisów własnych typów do wykluczenia

Zwracana wartość:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów wpisów, stron i wpisów własnych typów do wykluczenia

Opis:

Ten filtr ustawia domyślną listę wpisów do wykluczenia dla krótkiego kodu [KocujSitemap].

kocujsitemap_default_exclude_term

Parametry:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów tagów i własnych taksonomii do wykluczenia

Zwracana wartość:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów tagów i własnych taksonomii do wykluczenia

Opis:

Ten filtr ustawia domyślną listę tagów i własnych taksonomii do wykluczenia dla krótkiego kodu [KocujSitemap].

kocujsitemap_default_home_link_text

Parametry:

 1. tekst (string) – tekst z domyślnym tekstem dla odnośnika do głównej strony
 2. tekst (string) – kod aktualnego języka

Zwracana wartość:

 1. tekst (string) – tekst z domyślnym tekstem dla odnośnika do głównej strony

Opis:

Ten filtr ustawia domyślny tekst, który jest używany dla odnośnika do głównej strony w mapie strony. Używany on jest jeżeli nie określono parametru homelinktext w krótkim kodzie [KocujSitemap] lub gdy nie określono parametru $homeLinkText w funkcji PHP kocujsitemap_show_sitemap.

kocujsitemap_default_main_css_class

Parametry:

 1. tekst (string) – tekst z wszystkimi domyślnymi klasami CSS dla kontenera mapy strony (elementu blokowego div lub nav)

Zwracana wartość:

 1. tekst (string) – tekst z wszystkimi domyślnymi klasami CSS dla kontenera mapy strony (elementu blokowego div lub nav)

Opis:

Ten filtr ustawia domyślną klasę CSS, która jest używana w blokowym elemencie mapy strony. Filtr ten jest używany, gdy nie podano parametru class w krótkim kodzie [KocujSitemap] lub gdy nie podano parametru $class w funkcji PHP kocujsitemap_show_sitemap.

kocujsitemap_default_menus

Parametry:

 1. tablica (array) – lista identyfikatorów menu

Zwracana wartość:

 1. tablica (array) – lista identyfikatorów menu

Opis:

Ten filtr ustawia domyślną listę menu, która jest wyświetlana w mapie strony jeżeli lista „opcje listy menu” w panelu administracyjnym jest pusta.

kocujsitemap_element

Parametry:

 1. tekst (string) – tekst dla odnośnika do aktualnego elementu (cały znacznik HTML <a>)
 2. liczba całkowita (int) – identyfikator elementu lub 0 dla odnośnika do głównej strony
 3. tekst (string) – typ elementu; dostępne wartości: „post” dla wpisu, „page” dla strony, „menu” dla elementu menu, „category” dla kategorii wpisów, „author” dla autora, „tag” dla tagu wpisów, „custom” dla wpisu własnego typu, „taxonomy” dla własnej taksonomii i „home” dla odnośnika do głównej strony.
 4. tekst (string) – kod aktualnego języka

Zwracana wartość:

 1. tekst (string) – tekst dla odnośnika do aktualnego elementu (cały znacznik HTML <a>)

Opis:

Ten filtr ustawia tekst dla odnośnika do aktualnego elementu.

kocujsitemap_element_home_link_text_position

Parametry:

 1. liczba całkowita (int) – pozycja tekstu w odnośniku do głównej strony
 2. tekst (string) – tekst dla odnośnika do aktualnego elementu (cały znacznik HTML <a>)
 3. tekst (string) – kod aktualnego języka

Zwracana wartość:

 1. liczba całkowita (int) – pozycja tekstu w odnośniku do głównej strony

Opis:

Ten filtr ustawia pozycję tekstu w odnośniku do głównej strony. Np. jeżeli odnośnik jest w postaci <a href="mainpage.html">Main page</a>, pozycja tekstu odnośnika do głównej strony będzie ustawiona na 14.

kocujsitemap_first_element_css_class

Parametry:

 1. tekst (string) – tekst z klasą CSS dla pierwszego elementu mapy strony

Zwracana wartość:

 1. tekst (string) – tekst z klasą CSS dla pierwszego elementu mapy strony

Opis:

Ten filtr ustawia klasę CSS, która jest używana w pierwszym elemencie mapy strony.

kocujsitemap_link_text

Parametry:

 1. tekst (string) – tekst z tekstem odnośnika
 2. liczba całkowita (int) – identyfikator elementu lub 0 dla odnośnika do głównej strony
 3. tekst (string) – typ elementu; dostępne wartości: „post” dla wpisu, „page” dla strony, „menu” dla elementu menu, „category” dla kategorii wpisów, „author” dla autora, „tag” dla tagu wpisów, „custom” dla wpisu własnego typu, „taxonomy” dla własnej taksonomii i „home” dla odnośnika do głównej strony.
 4. tekst (string) – kod aktualnego języka

Zwracana wartość:

 1. tekst (string) – tekst z tekstem odnośnika

Opis:

Ten filtr ustawia tekst odnośnika.

kocujsitemap_widget_default_exclude_author

Parametry:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów autorów do wykluczenia

Zwracana wartość:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów autorów do wykluczenia

Opis:

Ten filtr ustawia domyślną listę autorów do wykluczenia dla widżetu.

kocujsitemap_widget_default_exclude_category

Parametry:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów kategorii wpisów do wykluczenia

Zwracana wartość:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów kategorii wpisów do wykluczenia

Opis:

Ten filtr ustawia domyślną listę kategorii wpisów do wykluczenia dla widżetu.

kocujsitemap_widget_default_exclude_post

Parametry:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów wpisów, stron i wpisów własnych typów do wykluczenia

Zwracana wartość:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów wpisów, stron i wpisów własnych typów do wykluczenia

Opis:

Ten filtr ustawia domyślną listę wpisów do wykluczenia dla widżetu.

kocujsitemap_widget_default_exclude_term

Parametry:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów tagów i własnych taksonomii do wykluczenia

Zwracana wartość:

 1. tekst (string) – oddzielona przecinkami lista identyfikatorów tagów i własnych taksonomii do wykluczenia

Opis:

Ten filtr ustawia domyślną listę tagów i własnych taksonomii do wykluczenia dla widżetu.

shortcode_atts_kocujsitemap

Parametry:

 1. tablica (array) – wyjściowa tablica z atrybutami krótkiego kodu
 2. tablica (array) – akceptowane parametry i ich wartości domyślne
 3. tablica (array) – wejściowa tablica z atrybutami krótkiego kodu

Zwracana wartość:

 1. tablica (array) – wyjściowa tablica z atrybutami krótkiego kodu

Opis:

Ten filtr zmienia atrybuty dla krókiego kodu [KocujSitemap].

Ta strona używa "ciasteczek" ("cookies"), które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Więcej informacji