Archiwum autora: Dominik Kocuj

Zmiana wyglądu strony i dodanie formularza kontaktowego

W dniu dzisiejszym zmieniono wygląd strony internetowej http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl. Ponadto dodano formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl/contact/. Dotychczasowy adres e-mail autora (dominik@kocuj.pl) nie jest już oficjalnym adresem e-mail przeznaczonym do kontaktów z autorem wtyczki. Proszę w celu kontaktu używać formularza kontaktowego.

Od wersji 2.5.0 niektóre stare funkcjonalności zostaną usunięte

Od wersji 2.5.0 wtyczki Kocuj Sitemap wszystkie przestarzałe filtry zostaną usunięte. Wszystkie one były oznaczone jako przestarzałe już od wersji 2.0.0, więc było wystarczająco dużo czasu, aby przenieść się na nowe filtry.

Dodatkowo od wersji 2.5.0 wszystkie inne metody tworzenia własnego wsparcia dla wielojęzycznych wtyczek (bez jakiegokolwiek interefejsu lub z interfejsem \KocujSitemapPlugin\Interfaces\MultipleLanguages) niż aktualna (z interfejsem \KocujSitemapPlugin\Interfaces\Language) zostaną usunięte.