Opis

Description

Wtyczka Kocuj Sitemap dodaje krótki kod [KocujSitemap], który umieszcza mapę strony w miejscu, w którym zostanie użyty. Pozwala to na wyświetlanie odnośników do wszystkich Twoich wpisów, stron, elementów menu, autorów, tagów i wpisów własnych typów gdziekolwiek na Twojej stronie internetowej - nawet wewnątrz artykułu. Istnieje również funkcja PHP, która pozwala umieścić mapę stronie gdziekolwiek na stronie internetowej. Ponadto jest możliwość użycia widgetu, aby umieścić mapę stronę gdziekolwiek w bocznym pasku.

Niniejsza wtyczka wspiera wielojęzyczne strony internetowe. Jeżeli posiadasz zainstalowaną wtyczkę zgodną z Kocuj Sitemap (obecnie jest to qTranslate X), wtyczka utworzy mapę strony na Twojej stronie internetowej zgodnie z aktualnie wybranym językiem. Jeżeli nie posiadasz wtyczki, która wspiera wielojęzyczność, wtyczka Kocuj Sitemap wyświetli mapę strony dla domyślnego języka zdefiniowanego dla Twojej instalacji WordPressa.

Mapa strony jest automatycznie tworzona i przechowywana w pamięci podręcznej, która jest używana w mapie strony, aby zapobiec używaniu bazy danych przy wczytywaniu Twojej strony internetowej, po każdej zmianie jakiegokolwiek elementu w panelu administracyjnym (np. gdy zmiesz wpis). Ten proces przyspiesza wczytywanie mapy strony na Twojej stronie internetowej.

Wtyczka Kocuj Sitemap może być używana w standardowej instalacji WordPress lub w WordPress Multisite.

Możliwości

 • Zgodność with HTML 5,
 • Wsparcie dla stron wielojęzycznych (z wtyczką qTranslate X),
 • Szybkie działanie dzięki używaniu pamięci podręcznej,
 • Wyświetlanie wpisów, stron, elementów menu, autorów, tagów i wpisów własnych typów (z własnymi taksonomiami),
 • Wyświetlanie wszystkich elementów z podziałem na sekcje lub bez podziału,
 • Możliwość zmiany kolejności wyświetlanych wpisów,
 • Możliwość wykluczania wybranych wpisów,
 • Możliwość ukrywania wybranych typów elementów, np. wszystkich wpisów,
 • Łatwe dodawanie mapy strony z użyciem krótkiego kodu przy pomocy przycisku z edytorze HTML lub wizualnym,
 • Możliwość ustawienia lewego marginesu dla każdego poziomu w wielopoziomowej mapie strony, jeżeli motyw ma problemy z wyświetlaniem takiej listy,
 • Wiele opcji konfiguracyjnych,
 • Wiele filtrów dla lepszej kontroli wtyczki.

Wymagania

Niniejsza wtyczka wymaga PHP 5.x (od 5.3) lub PHP 7.x i WordPressa 4.9 lub nowszą wersję. Wtyczka działa w standardowym środowisku WordPressa oraz w trybie Multisite. Bardzo zalecane jest używanie najnowszej wersji WordPressa. Niniejsza wtyczka używa krótkiego kodu, więc w Gutenbergu (edytorze WordPressa od wersji 5.0) nie będzie działała jako blok, a krótki kod będzie musiał być dodawany ręcznie.

Jak używać

Istnieje parę możliwości wyświetlania mapy strony: * używając krótkiego kodu [KocujSitemap] wewnątrz wpisu dowolnego typu, * wyświetlając widget, * używając funkcji PHP w dowolnym miejscu w kodzie, np. wewnątrz motywu.

Krótki kod [KocujSitemap] posiada opcjonalne parametry:

 • homelinktext
  - tekst, który będzie używany jako tekst odnośnika do głównej strony,
 • class
  - nazwa arkusza stylów, który będzie dodany do blokowego elementu (
  div
  lub
  nav
  ) zawierającego całą mapę strony,
 • excludepost
  - oddzielona przecinkami lista identyfikatorów wpisów jakiegokolwiek typu (wpisów, stron, wpisów własnych typów) do wykluczenia,
 • excludecategory
  - oddzielona przecinkami lista identyfikatorów kategorii wpisów do wykluczenia,
 • excludeauthor
  - oddzielona przecinkami lista identyfikatorów autorów do wykluczenia,
 • excludeterm
  - oddzielona przecinkami lista identyfikatorów tagów wpisów lub własnych taksonomii do wykluczenia,
 • hidetypes
  - oddzielona przecinkami lista typów elementów do ukrycia; może zawierać następujące typy: "author" (aby ukryć autorów), "custom" (aby ukryć wpisy własnych typów), "home" (aby ukryć odnośnik do strony głównej), "menu" (aby ukryć menu), "page" (aby ukryć strony), "post" (aby ukryć wpisy), "tag" (aby ukryć tagi).

Na przykład, jeśli użyjesz [KocujSitemap homelinktext="NEW LINK TEXT" class="new_class"] mapa strony będzie wyświetlana w blokowym elemencie (div lub nav) z klasą CSS new_class i odnośnikiem do głównej strony zatytułowanym NEW LINK TEXT.

Jeżeli dodasz inne parametry, np. [KocujSitemap homelinktext="NEW LINK TEXT" class="new_class" excludepost="5,6" excludeterm="12" hidetypes="page"], mapa strony będzie wyświetlana w blokowym elemencie (div lub nav) z klasą CSS new_class, z odnośnikiem do głównej strony zatytułowanym NEW LINK TEXT, nie będą wyświetlane wpisy jakiegokolwiek typu o identyfikatorach 5 i 6, tagi wpisów i własne taksonomie o identyfikatorze 12 oraz żadne strony nie będą wyświetlane.

Zamiast używać krótkiego kodu, możesz edytować plik PHP odpowiedzialny za motyw. Wtyczka Kocuj Sitemap definiuje globalną funkcję PHP, której deklaracja to: <?php function kocujsitemap_show_sitemap($homeLinkText = '', $class = '', array $exclude = array(), array $hideTypes = array()); ?>. Parametry $homeLinkText i $class mają taką samą funkcję jak odpowiadające im parametry w krótkim kodzie [KocujSitemap].

Na przykład, jeżeli użyjesz <?php kocujsitemap_show_sitemap('NEW LINK TEXT', 'new_class'); ?>, mapa strony będzie wyświetlana w blokowym elemencie (div lub nav) z klasą CSS new_class i odnośnikiem do głównej strony zatytułowanym NEW LINK TEXT.

Więcej informacji należy dodać o parametrze $exclude. Powinien on zawierać tablicę identyfikatorów skategoryzowanych (z właściwym identyfikatorem klucza) po typie wpisu do wykluczenia. Następujące typy wpisów są dostępne:

 • post
  - do wykluczania wpisów jakiegokolwiek typu (wpisów, stron, wpisów własnych typów),
 • category
  - do wykluczania kategorii wpisów,
 • author
  - do wykluczania autorów,
 • term
  - do wykluczania kategorii wpisów, tagów wpisów i własnych taksonomii.

Na przykład, tablica $exclude zawierająca array('post' => array(5, 6), 'term' => array(12)) wykluczy jakiekolwiek typy wpisów o identyfikatorach 5 i 6 oraz tagi wpisów i własne taksonomie o identyfikatorze 12.

Parametr $hideTypes posiada listę typów elementów to ukrycia. Może zawierać następujące typy: "author" (aby ukryć autorów), "custom" (aby ukryć wpisy własnych typów), "home" (aby ukryć odnośnik do strony głównej), "menu" (aby ukryć menu), "page" (aby ukryć strony), "post" (aby ukryć wpisy), "tag" (aby ukryć tagi).

Na przykład, tablica $hideTypes zawierająca array('post', 'page') ukryje wszystkie wpisy i strony.

Istnieje również możliwość użycia widgetu. Ma on możliwość wyświetlania mapy strony jako zwykłą lub rozwijaną listę. Ma on również możliwość wykluczania wybranych elementów lub ukrywania wybranych typów elementów z mapy strony.

Konfiguracja

W panelu administracyjnym znajduje się opcja Mapa strony, która jest używana do konfiguracji zachowania wtyczki Kocuj Sitemap. Jeżeli wybierzesz jakiekolwiek podmenu z menu Mapa strony, znajdziesz się w miejscu, w którym możesz ustawić opcje przeznaczone dla tej wtyczki.

Ustawienia na każdej stronie administracyjnej są podzielone na zakładki. Możesz aktywować tylko jedną z nich naraz. Zakładka jest wybierana poprzez kliknięcie na jej nazwie.

Każda zakładka zawiera zestaw opcji. Każda opcja posiada opis, który jest wyświetlany, gdy ustawisz nad nią kursor myszy. Możesz również zobaczyć bardziej dokładnie informacje klikając na przycisku Pomoc znajdującym się na górze strony.

Zmiany w konfiguracji mogą być zapisane przez kliknięcie na przycisku Zapisz ustawienia. Istnieje możliwość odtworzenia ustawień, które zostały ustawione po instalacji wtyczki, poprzez wybranie opcji Przywróć ustawienia w menu wtyczki.

Pamiętaj, że usunięcie wtyczki wyczyści wszystki jej opcje zapisane w bazie danych.

Klasy CSS

Wtyczka Kocuj Sitemap wyświetla mapę strony używając paru klas CSS, więc możesz dostosować jej wygląd do swoich wymagań.

Można użyć jednej z następujących klas CSS:

 • kocujsitemap
  - używana przez główny kontener mapy strony (
  nav
  lub
  div
  ) w krótkim kodzie, funkcji PHP i widgetu,
 • kocujsitemapwidget
  - używana przez główny kontener mapy strony (
  nav
  lub
  div
  ) w widgecie,
 • kocujsitemap-home
  - używana przez element
  <li>
  w mapie strony, gdy odnośnik prowadzi do głównej strony,
 • kocujsitemap-post
  - używana przez element
  <li>
  w mapie strony, gdy odnośnik prowadzi do wpisu dowolnego typu (wpis, strona, wpis własnego typu),
 • kocujsitemap-category
  - używana przez element
  <li>
  w mapie strony, gdy odnośnik prowadzi do kategorii wpisów,
 • kocujsitemap-term
  - używana przez element
  <li>
  w mapie strony, gdy odnośnik prowadzi do kategorii tagów lub własnej taksonomii,
 • kocujsitemap-author
  - używana przez element
  <li>
  w mapie strony, gdy odnośnik prowadzi do autora,
 • kocujsitemap-unknown
  - używana przez element
  <li>
  w mapie strony, gdy odnośnik prowadzi do czegoś innego niż wymienione powyżej elementy (np. gdy jest to odnośnik do innej strony internetowej).

Planowane zmiany

 • Tworzenie jednej mapy strony dla wszystkich blogów w instalacji wieloblogowej,
 • Tworzenie więcej niż jednej mapy strony,
 • Łatwa kontrola parametrów krótkiego kodu w edytorze HTML i wizualnym,
 • Generowanie mapy strony XML dla wyszukiwarek.

Kontakt

Jeżeli masz jakąkolwiek sugestię, możesz użyć formularza kontaktowego pod adresem http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl/contact/.

Jeżeli chcesz dostawać regularnie informacje o niniejszej wtyczce, zostań jej fanem na Facebooku: http://www.facebook.com/kocujsitemap

Zobacz również oficjalną stronę internetową wtyczki: http://kocujsitemap.wpplugin.kocuj.pl