Instrukcja instalacji

Installation

Niniejsza sekcja opisuje sposób instalacji wtyczki i jej uruchomienie.

  1. Skopiuj wszystkie pliki do katalogu /wp-content/plugins/kocuj-sitemap,
  2. Aktywuj wtyczkę używając menu Wtyczki w WordPressie,
  3. Skonfiguruj opcję Mapa strony w panelu administracyjnym,
  4. Wykonaj jedną z poniższych czynności: użyj krótkiego kodu [KocujSitemap] wewnątrz wpisu dowolnego typu, wyświetl widget lub użyj funkcji PHP gdziekolwiek z kodzie, np. w motywie.