Planowane zmiany

Poniżej znajdują się informacje o planowanych zmianach w jednej z następnych wersji wtyczki. Nie wszystkie podane zmiany muszą zostać wprowadzone w kolejnej wersji, ale pozostają one w planie do wprowadzenia w wersjach kolejnych.

Jeżeli masz propozycję nowej funkcjonalności lub znalazłeś błąd, wyślij informację przez formularz kontaktowy.

Uwaga: informacja ta jest tylko w języku angielskim.


Kocuj Sitemap - WordPress plugin - Next version
===============================================

100%
- 0000383: [Other] No declaration of used namespaces (DK) - resolved.
- 0000384: [Other] Reformat code to PSR-2 (DK) - resolved.
- 0000385: [Bug] Some security problems (DK) - resolved.

3 of 3 issue(s) resolved. Progress (100%).