Planowane zmiany

Poniżej znajdują się informacje o planowanych zmianach w jednej z następnych wersji wtyczki. Nie wszystkie podane zmiany muszą zostać wprowadzone w kolejnej wersji, ale pozostają one w planie do wprowadzenia w wersjach kolejnych.

Jeżeli masz propozycję nowej funkcjonalności lub znalazłeś błąd, wyślij informację przez formularz kontaktowy.

Uwaga: informacja ta jest tylko w języku angielskim.

0000383: [Other] No declaration of used namespaces (DK)
0000384: [Other] Reformat code to PSR-2 (DK)
0000385: [Bug] Some security problems (DK)
3 of 3 issue(s) resolved. Progress (100%).