Od wersji 2.5.0 niektóre stare funkcjonalności zostaną usunięte

Od wersji 2.5.0 wtyczki Kocuj Sitemap wszystkie przestarzałe filtry zostaną usunięte. Wszystkie one były oznaczone jako przestarzałe już od wersji 2.0.0, więc było wystarczająco dużo czasu, aby przenieść się na nowe filtry.

Dodatkowo od wersji 2.5.0 wszystkie inne metody tworzenia własnego wsparcia dla wielojęzycznych wtyczek (bez jakiegokolwiek interefejsu lub z interfejsem \KocujSitemapPlugin\Interfaces\MultipleLanguages) niż aktualna (z interfejsem \KocujSitemapPlugin\Interfaces\Language) zostaną usunięte.