Oświadczenie autora o przyczynach usunięcia wtyczki z wordpress.org

11.03.2020, czyli prawie rok temu, bez mojej wiedzy, wtyczka Kocuj Sitemap została usunięta z wordpress.org. Jako powód podawane jest naruszenie regulaminu. Wskazywałoby to na fakt, że wtyczka robiła coś, co jest zakazane i dlatego została usunięta. Chcę podkreślić, że tak nie jest, a wtyczka jest bezpieczna i w pełni funkcjonalna. W dalszej części tego tekstu wyjaśniam to bardziej dokładnie.

O fakcie usunięcia wtyczki z wordpress.org dowiedziałem się przypadkowo po paru miesiącach po jej usunięciu. Nie dostałem żadnego powiadomienia o tym fakcie.

Zapytałem o przyczynę osoby zarządzające wordpress.org. Dostałem odpowiedź, że powodem usunięcia wtyczki jest fakt, że przez dłuższy czas mój adres e-mail był niedostępny. I to był jedyny powód usunięcia mojej wtyczki.

Faktycznie, przez pewien czas byłem w trakcie przenoszenia wszystkich moich stron na inny serwer. Podczas przenoszenia wystąpiły pewne problemy, które wyłączyły dostęp do moich kont e-mail przynajmniej na parę dni. Jednak ustanowienie tego jako powodu usunięcia wtyczki z wordpress.org uważam za kuriozalne.

Ponadto nie dostałem żadnego powiadomienia o tym fakcie nawet, gdy moja skrzynka e-mail już działała. Osoby zarządzające wordpress.org uważają, że takie postępowanie jest z ich strony w porządku. Ja jednak tak nie uważam.

Okazało się, że odblokowanie wtyczki Kocuj Sitemap na wordpress.org wymaga ponownego przejrzenia kodu przez osoby zarządzające wordpress.org. Początkowo wziąłem udział w tym procesie, ale okazało się, że osoby te domagają się dosyć sporych zmian, które wynikają głównie z nieznajomości kodu. Kod wtyczki jest spory, a pewne rzeczy, które są w nim stosowane, wynikają z decyzji projektowych. Niestety, ciągle domagano się zmian, które wcale nie były dla tej wtyczki konieczne.

Po paru kolejnych żądań zmian w kodzie, zrezygnowałem ze współpracy z wordpress.org. Kod wtyczki Kocuj Sitemap jest stary, ale działa. Nie planuję go rozwijać już w obecnej postaci, ponieważ mój styl programowania bardzo się zmienił z powodu nabytych doświadczeń.

Dlatego obecnie wtyczka Kocuj Sitemap jest do pobrania tylko na tej stronie. Wtyczka ta jest w pełni funkcjonalna i można jej używać. A powody jej braku na wordpress.org wyjaśniłem w niniejszym tekście.