Wersja 1.1.1

Uwaga: informacja ta jest tylko w języku angielskim.


Kocuj Sitemap - WordPress plugin - 1.1.1 (Released 2013-09-13)
==============================================================
- 0000137: [Bug] Fix comptability with PHP 5.4 series (DK) - closed.

[1 issue]