Wersja 1.3.2

Jest to specjalna wersja przed wydaniem 2.0.0. Zawiera test czy wersja PHP jest właściwa dla wersji 2.0.0 niniejszej wtyczki.