Wersja 2.0.4

Uwaga: informacja ta jest tylko w języku angielskim.


Kocuj Sitemap - WordPress plugin - 2.0.4 (Released 2016-02-27)
==============================================================
- 0000283: [Bug] Fix support for qTranslate plugin (DK) - closed.

[1 issue]