Wersja 2.0.5

Uwaga: informacja ta jest tylko w języku angielskim.


Kocuj Sitemap - WordPress plugin - 2.0.5 (Released 2016-03-01)
==============================================================
- 0000284: [Bug] Add support for all WordPress types for qTranslate support (DK) - closed.

[1 issue]