Wersja 2.2.1

Uwaga: informacja ta jest tylko w języku angielskim.


Kocuj Sitemap - WordPress plugin - 2.2.1 (Released 2016-07-02)
==============================================================
- 0000316: [Bug] Update do not save required data to database (DK) - closed.

[1 issue]