Wersja 2.4.0

Uwaga: informacja ta jest tylko w języku angielskim.


Kocuj Sitemap - WordPress plugin - 2.4.0 (Released 2016-11-24)
==============================================================
- 0000354: [Feature] Add support for WordPress 4.7 (DK) - closed.

[1 issue]